Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny Błyskawica

 

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO EKSPLORACYJNE SĄDECCZYZNY

Data założenia 2018r.

Cele stowarzyszenia to promowanie wśród młodzieży patriotyzmu oraz historii naszego regionu, dbanie o zabytki oraz miejsca historyczne, poszukiwanie zgubionych lub schowanych zabytków oraz przedmiotów historycznych, pomoc w odnalezieniu zagubionych przedmiotów.

Członkowie stowarzyszenia to miłośnicy historii oraz pasjonaci eksploracji.  

Założyciel i prezes Stanisław Pustułka