Członkowie

Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny Błyskawica

CZŁONKOWIE GRUPY “BŁYSKAWICA” STOWARZYSZENIA HISTORYCZNO EKSPLORACYJNEGO SĄDECCZYZNY

1.Stanisław Pustułka – prezes

2.Małgorzata Ogorzały

3.Marcin Rams

4.Adrian Ogorzały

5.Rafał Świątnik

6.Krzysztof Jankowski

7.Paweł Pawlik

8.Waldemar Batko

9.Jarosław Kowalczyk

10.Karol Klimek

11.Dominik Piotrowski

12.Andrzej Szczecina

13.Andrzej Sojka

14.Robert Budek

16.Łukasz Sikora

17.Paweł Stańczyk

18.Dawid Gajewski

19.Grzegorz Grabski

20.Daniel Mróz

22. Stanisław Banach

23.Robert Gawlak

24.Adrian Polakiewicz

25.Konrad Kaczor

26.Sławomir Jagieła

27.Paweł Duszka

28.Łukasz Jańczyk

29.Kamila Pustułka

30.Jessica Pustułka